Göran SmedbergCURRICULUM VITAE:
UTBILDNING:
Jur. kand. Uppsala Universitet 1988.

ERFARENHET:
Tingsmeritering vid Varbergs tingsrätt 1988 - 1991.
Förbundsjurist vid Tjänstemannaförbundet HTF 1991 - 1993.
Verksam inom ramen för egen juridisk verksamhet 1993 - 1997.
Delägare i Advokatfirman Nova under tiden 1997 - 2005.
Verksam vid 10zing Advokatbyrå under perioden 2006 - 2012. 
Delägare i Cross Advokater under tiden 2012 - 2020.   
Delägare i Astra Advokater sedan 2021.

MEDLEMSKAP:
Medlem i Sveriges Advokatsamfund 1996
Medlem i European Employment Lawyers Association, EELA
Medlem i International Advisory Experts

SPRÅK:
Svenska
Engelska