NY KURS DEN 11 JUNI 2024 OCH DEN 30 AUGUSTI 2024!
Bakgrundskontroller vid rekrytering inom kommuner och regioner

Den organiserade brottsligheten
Vi får nya rapporter nästan dagligen om att den organiserade brottsligheten tränger in allt djupare i vårt samhälle. Det är därför av yttersta vikt att den offentliga arbetsgivaren (kommuner och regioner) börjar agera utifrån det reella hot som den organiserade brottsligheten utgör. Inom kommuner och regioner förs nu intensiva diskussioner gällande hur man kan genomföra bakgrundskontroller i samband med rekrytering. Denna kurs riktar sig främst till kommuner, regioner och offentligt finansierade arbetsgivare.

Behovet av bakgrundskontroller
Under kursen går vi igenom de rättsliga förutsättningarna för att genomföra bakgrundskontroller. En intressant fråga är naturligtvis vad vi menar med bakgrundskontroller.

Hur bör bakgrundskontrollerna utföras?
Vi kommer systematiskt att gå igenom vilken typ av kontroller som en arbetsgivare bör göra i samband med rekrytering och naturligtvis hur man ska göra det på lämpligast sätt. En fråga som arbetsgivaren måste ta ställning till är om man ska använda ett säkerhetsföretag för att göra bakgrundskontrollerna eller om man ska göra dem själv. Eller ska man låta säkerhetsföretaget göra en viss del av arbetet med bakgrundskontrollerna?
 En annan komplex fråga är hur man ska bedöma den information som bakgrundskontrollen ger. I synnerhet om den arbetssökande är tidigare straffad.

Ett stort antal lagar 

När man ska ta ställning till om man ska införa bakgrundskontroller måste man ta hänsyn till ett stort antal lagar. Bl a följande lagar måste arbetsgivaren ha kännedom om och veta hur man ska tolka: Regeringsformen RF, tryckfrihetsförordningen TF, Yttrandefrihetsgrundlagen YGL, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna – Europakonventionen, EKMR, lag om belastningsregister, skollagen, lag om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn, lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, brottsbalken,  dataskyddsförordningen GDPR och dataskyddslagen.

Under kursen kommer vi att gå igenom hur dessa lagar påverkar införandet av bakgrundskontroller och vad arbetsgivaren ska tänka på.  Detta är en kurs som alla arbetsgivare som står i begrepp att införa någon form av bakgrundskontroller bör gå.Bakrundskontroller vid rekrytering

Program

 • Kort historik och genomgång av anledningar till varför man behöver göra ordentliga bakgrundskontroller vid rekrytering
 • Vad innefattar bakgrundskontrollen
  • Belastningsregister
  • Utsökningsregister
  • Register från Försäkringskassan
  • Kontroll av CV
  • ID-kontroll
  • Referenstagning
  • Genomgång av sociala medier
  • Med flera kontroller
 • Rekrytering där det finns lagkrav att begära in belastningsregister
 • Vad innehåller utdrag från belastningsregister?
 • Finns det olika typer av utdrag från belastningsregistret?
 • Begränsade utdrag från belastningsregistret
 • Presentation av säkerhetsskyddslagens regler
 • Rekommendation om tillvägagångssätt


Praktiska detaljer och pris

Du kan deltaga antingen fysiskt eller digitalt. Du kommer att få en kursdokumentation i samband med kursen. För deltagare som vill delta fysiskt kommer kursen att hållas centralt i Stockholm. Lokal kommer att meddelas i god tid innan kursen hålls. Fika ingår. Det är också möjligt att delta digitalt via Teams

Pris: 6 000 kr exkl. moms (Fysisk)
Pris: 5 500 kr exkl. moms (Digitalt)

Tid: den 11 juni 2024, kl 09.00 – 12.00

Kursen kommer även att hållas den 30 augusti 2024; kl 09.00 -12.00

Kursledare: Advokat Göran Smedberg;  Göran Smedberg har varit kommuner behjälplig vid utformning av bakgrundskontroller. Ytterligare presentation av Göran Smedberg hittar du på www.goransmedberg.expert

Passa på att anmäla dig till en superaktuell kurs. Anmäl dig nedan. Där anger du vilket kurstillfälle du vill gå, namn på deltagare, organisation, adress och telefonnummer. Kursavgiften kommer att faktureras. Anmälan är bindande. Vid avbokning minst en veckan innan kursen återbetalas kursavgiften. Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe om du får förhinder.

Kursen är också möjlig att köpa in direkt av en arbetsgivare. Om så önskas kontakta mig för en offert.

Anmälan